فایل های دسته بندی کاربردی - صفحه 1

نرم افزار مدیریت پروژه +CCPM

نرم افزار مدیریت پروژه با تکنیک زنجیره بحرانی؛ +CCPM؛ نسخه 3.0.01 به همراه فایل راهنمای تصویری استفاده از نرم افزار.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل