فایل های دسته بندی کتاب

فعل فارسی و انواع آن

آموزش فعل در زبان فارسی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه عربی دهم انسانی، درس دوم: اعداد

دانلود جزوه عربی دهم انسانی عدد و معدود، در قالب فایل Word. جزوه عربی دهم انسانی که در مورد مباحث عدد و معدود میباشد که در این جزوه نمونه سوال با پاسخ تشریحی قرار داده شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل پنجم تا هشتم علوم هفتم

نکات مهم و دسته بندی شده علوم هفتم فصل پنجم تا هشتم

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل اول تا چهارم علوم هفتم

نکات مهم و دسته بندی شده علوم هفتم فصل اول تا چهارم

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل هفتم وهشتم ونهم علوم هشتم

نکات مهم و دسته بندی شده علوم هشتم فصل های ۷و۸و۹

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل چهارم وپنجم وششم علوم هشتم

نکات مهم و دسته بندی شده علوم هشتم فصل ۴و۵و۶

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل اول تا سوم علوم هشتم

نکات مهم و دسته بندی شده علوم هشتم فصل اول تا سوم

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل ششم تا هشتم علوم نهم

نکات مهم و دسته بندی شده علوم نهم فصل ششم تا هشتم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

همه چیز درباره کسری خدمت ایثارگری پدر و مناطق عملیاتی

همه چیز درباره کسری خدمت ایثارگری پدر و مناطق عملیاتی، در قالب فایل pdf در 7 صفحه. هر آنچه لازمه که در مورد کسری خدمت ایثارگری ، جبهه و مناطق عملیاتی بدونی بهت تو این فایل گفتم

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل اول تا پنجم علوم نهم

دانلود فایل جزوه ی فصول ۱ تا ۵ کتاب علوم نهم دست نویس و نکته به نکته و دسته بندی شده برای امتحانات نوبت اول و دوم.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزشیابی نیمسال اول نگارش سوم دبستان

دانلود ارزشیابی نیمسال اول نگارش سوم دبستان، در قالب فایل pdf. این فایل شامل مهمترین سوالهای نگارش سوم دبستان به همراه جدول عملکردی می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزشیابی نیمسال اول علوم دوم دبستان

دانلود ارزشیابی نیمسال اول علوم دوم دبستان، در قالب فایل pdf. فایل مربوطه، شامل سوالهای تستی، تکمیلی و تشریحی علوم دوم دبستان برای نیمسال اول سال تحصیلی مناسب می باشد و شامل مهمترین سوالات امتحانی هست.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 726