فایل های دسته بندی جزوات و نمونه سوالات کنکور - صفحه 8

جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی یازدهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس سه زبان یازدهم می باشد. جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی یازدهم. این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس سوم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 3 را به طور کامل فرا ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی یازدهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس دو زبان یازدهم می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی یازدهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس یک زبان یازدهم می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی دهم

یک آزمون جامع از کل کتاب زبان دهم

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال امتحان ترم اول انگلیسی دهم

آزمون جامع ترم اول زبان انگلیسی سال دهم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 4 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل 110 تست مختلف از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 4 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 3 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل 150 تست مختلف از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 3 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 2 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل 51 تست مختلف از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 2 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی دهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس چهار می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی